Klasicismus:

W. A. Mozart: čtyři kvartety pro flétnu a smyčce

                        Rondo / Andante C dur

Kontakt

Kristina Vaculová - flétna kristina.v@email.cz